Let's boycott Nobel Peace Prize from Norway because of "Legal Kidnapping" there!
Kosmetyki z mlekiem klaczy

Przybywa miejsc opieki dla maluchów

Przybywa miejsc opieki dla maluchów

Dynamicznie rośnie liczba instytucji opiekujących się dziećmi do trzeciego roku życia. Przybywa miejsc w tych placówkach i maluchów z nich korzystających.

 

 

W 2010 r. było 511 żłobków i oddziałów żłobkowych, a w 2014 r. funkcjonowało już 2 493 placówek dla najmłodszych: żłobków (1 667), klubów dziecięcych (384) i dziennych opiekunów (442). Oznacza to wzrost liczby tych instytucji aż o 388 proc. Wzrosła także liczba maluchów objętych opieką z ok. 2,6 proc. w 2010 r. do ok. 7,1 proc. w 2014 r. Oceniono, że w 2015 r. odsetek ten wzrośnie do 8 proc. Odnotowano także przyrost miejsc opieki z ok. 32,5 tys. w 2010 r. do ok. 71,4 tys. w 2014 r. To wzrost o 120 proc.

Wydatki ponoszone przez budżet państwa i gminy na placówki opieki nad maluchami wzrosły z 573,8 mln zł w 2013 r. do 652,7 mln w 2014 r. Z tej kwoty na żłobki przeznaczono 637,8 mln zł, na kluby dziecięce 8,6 mln zł i 6,2 mln zł na opiekunów dziennych. Jeśli chodzi o program budowy żłobków „Maluch” to w 2014 r. na jego realizację przeznaczono 101 mln zł z budżetu państwa. W 2015 r. na ten cel zostanie przeznaczone 151 mln zł. Pieniądze pójdą na budowę nowych placówek i utrzymanie istniejących.

Informacje i szczegółowe dane dotyczące rozwoju opieki instytucjonalnej nad małymi dziećmi przedstawiono w przyjętym przez rząd sprawozdaniu z wykonania ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Tzw. ustawa żłobkowa wpisuje się w konsekwentnie realizowane przez rząd działania wspierające rodziny z dziećmi.

Najważniejsze jest wydłużenie do roku urlopów rodzicielskich i opłacanie składek na ZUS za rodziców na urlopie wychowawczym. Dla rodzin istotna jest także ustawa o Karcie dużej rodziny (specjalne uprawnienia dla rodzin wielodzietnych) i rozwiązanie „Złotówka za złotówkę” (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami będą obniżane wraz ze wzrostem dochodów rodziny, czyli za każde przekroczenie progu dochodowego o 1 zł łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie zostanie pomniejszona o 1 zł). Od 1 stycznia 2016 r. będzie także wypłacane świadczenie rodzicielskie m.in. studentom, bezrobotnym, rolnikom (1000 zł netto miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka).

 

Fot. Fotolia


Komentarze

Podobne informacje

Pakiet zmian mający na celu dalsze wsparcie rodzin przyjęty

Pakiet zmian mający na celu dalsze wsparcie rodzin przyjęty

2017-07-07 16:45:20

Po sukcesie programu „Rodzina 500+”, dzięki któremu polityka rodzinna stała się faktem, przyszedł czas na kolejne rozwiązania, mające na celu poprawę sytuacji polskich rodzin i wzrost liczby urodzeń. Sejm RP przyjął zaproponowany przez rząd pakiet zmian związanych z systemami wsparcia rodzin.


Coraz więcej urlopów rodzicielskich

Coraz więcej urlopów rodzicielskich

2017-06-29 02:56:48

W okresie od stycznia do maja 2017 r. z urlopów rodzicielskich skorzystało 252,1 tys. osób (w tym 2,2 tys. mężczyzn). Jest to o 17,7 tys. osób więcej niż w tym samym okresie roku 2016 roku.


Nysa: Odbył się 3- dniowy, V Zjazd Dużych Rodzin, który zgromadził beneficjentów korzyści wynikających z posiadania więcej niż dwójki dzieci. Na zjeździe obecna była Minister  Elżbieta Rafalska

Nysa: Odbył się 3- dniowy, V Zjazd Dużych Rodzin, który zgromadził beneficjentów korzyści wynikających z posiadania więcej niż dwójki dzieci. Na zjeździe obecna była Minister Elżbieta Rafalska

2017-06-21 14:41:07

Kartę Dużej Rodziny oferującą zniżki dla członków dużych rodzin otrzyma nowa grupa uprawnionych - zapowiedziała podczas V Zjazdu Dużych Rodzin w Nysie Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy polityki społecznej.


Oświadczenie MRPiPS w sprawie o zakazie pobytu matek z dziećmi w schroniskach dla osób bezdomnych

Oświadczenie MRPiPS w sprawie o zakazie pobytu matek z dziećmi w schroniskach dla osób bezdomnych

2017-06-14 22:09:52

W związku z doniesieniami medialnymi o zakazie pobytu matek z dziećmi w schroniskach dla osób bezdomnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że obowiązujące przepisy nie zakazują przyjmowania do nich  matek z dziećmi.


[VIDEO] Anna Czartoryska: dzieci nauczyły mnie improwizować

[VIDEO] Anna Czartoryska: dzieci nauczyły mnie improwizować

2017-06-07 23:02:03

Uczę się cieszyć chwilą – mówi gwiazda. Twierdzi, że do niedawna jeszcze była mało spontaniczna i nie lubiła niespodzianek. Przy dzieciach musiała jednak posiąść zdolność improwizowania, maluchy codziennie stawiają przed nią bowiem najbardziej wymyślne zadania i zabawy.


Warszawiacy zaangażowani w życie swojego miasta

Warszawiacy zaangażowani w życie swojego miasta

2017-06-05 07:23:44

Pierwsze pięć miesięcy tego roku pokazało wzrost zainteresowania narzędziem, jakim jest inicjatywa lokalna. Mieszkańcy wraz z sąsiadami, znajomymi złożyli już 40 wniosków o realizację inicjatywy lokalnej. Łączna kwota wszystkich dopuszczonych do realizacji wniosków przekroczyła już 730 000 zł.


Warszawa: Rzeźba Matki dla wszystkich matek

Warszawa: Rzeźba Matki dla wszystkich matek

2017-05-27 09:18:13

Rzeźba matki, odsłonięta w parku Powstańców Warszawy na Woli, to smukła postać trzymająca w zaciśniętych dłoniach całun skrywający twarz kobiety cierpiącej po starcie dziecka. Na cokole wyryto wyraz „matka” w czterech językach: polskim, rosyjskim, niemiecki i hebrajskim.


Raport BIK na temat dłużników alimentacyjnych w Polsce

Raport BIK na temat dłużników alimentacyjnych w Polsce

2017-05-24 10:25:17

Prawie 10,5 mld zł wyniosły na koniec kwietnia długi alimentacyjne Polaków zgłoszonych do BIG InfoMonitor. Kwota przyrasta obecnie o ok. 100 mln zł miesięcznie, a w rejestrze widnieje już blisko 302 tys. osób niepłacących na dzieci.


Wychowankowie domów dziecka spełnili swoje marzenie

Wychowankowie domów dziecka spełnili swoje marzenie

2017-05-18 07:59:24

Agata Kornhauser-Duda gościła w środę w Pałacu Prezydenckim wychowanków pięciu domów dziecka. Podopieczni Stowarzyszenia Podaruj Dzieciom Marzenia zwiedzili siedzibę głowy państwa i przygotowali krótki występ artystyczny.


Rodziny zyskają na zmianach w żłobkach

Rodziny zyskają na zmianach w żłobkach

2017-05-15 11:45:30

Dzięki zaproponowanym przez resort rodziny zmianom w tzw. ustawie żłobkowej przybędzie nowych placówek opieki i miejsc w już istniejących. Co ważne, w projekcie nowelizacji dużą wagę przywiązano do kwestii bezpieczeństwa i poprawy warunków przebywania maluchów w żłobkach.