Let's boycott Nobel Peace Prize from Norway because of "Legal Kidnapping" there!
Kosmetyki z mlekiem klaczy

Wspólny komunikat premierów państw Grupy Wyszehradzkiej po spotkaniu z premierem Ukrainy

Wspólny komunikat premierów państw Grupy Wyszehradzkiej po spotkaniu z premierem Ukrainy

Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy podkreślili znaczenie długoterminowej współpracy, która wspomaga rozwój państw partnerskich oraz stabilizację w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Państwa Grupy Wyszehradzkiej potwierdziły swoje silne poparcie dla integralności terytorialnej Ukrainy oraz brak akceptacji dla nielegalnej aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską. Wyraziły także swoje poparcie dla obowiązującego od 1 września zawieszenia broni w Donbasie i wezwały strony do przestrzegania go oraz powstrzymania się od działań  destabilizujących sytuację w regionie. Premierzy zgodzili się, że pełna implementacja Porozumień Mińskich przez wszystkie strony jest podstawą dla pokojowego rozwiązania we Wschodniej Ukrainie.

Kraje V4 wyraziły swoje silne wsparcie dla niezwłocznego zakończenia procesu ratyfikacji Umowy Stowarzyszeniowej wraz z Pogłębioną Strefą Wolnego Handlu (AA/DCFTA), pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą.

Władze Ukrainy dołożą wszelkich starań, by pilnie zrealizować swoje zobowiązania wynikające z tymczasowo obowiązującego Porozumienia Stowarzyszeniowego z UE, w szczególności w zakresie zwalczania korupcji, reformy decentralizacyjnej, reformy makrofinansowej, reformy administracji publicznej i struktur państwa, zwiększenia wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw i reformy sektora energetycznego, włącznie z wprowadzeniem rozwiązań takich jak podział narodowej spółki odpowiedzialnej za sektor ropy i gazu, implementacja ustawy o rynku gazu, czy przyjęcia ustawy o efektywności energetycznej. Państwa Grupy Wyszehradzkiej zaoferowały swoje wsparcie dla wysiłków reformatorskich w tym zakresie.

Premierzy podkreślili potrzebę kontynuacji współpracy mającej na celu budowę nowoczesnego państwa ukraińskiego, opartego na stabilnych i przejrzystych instytucjach.

Wsparcie wielostronne jest udzielane Ukrainie przez Grupę Wyszehradzką za pośrednictwem programów grantowych i stypendialnych realizowanych w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Projekty koncentrują się na obszarach takich, jak demokratyzacja, transformacja i modernizacji społeczno-ekonomiczna, integracja europejska, budowa społeczeństwa obywatelskiego, współpraca regionalna i rozwój administracji publicznej. Ukraina jest największym biorcą pomocy udzielanej przez Fundusz Wyszehradzki poza obszarem Grupy. Ponadto państwa członkowskie V4 udzielają Ukrainie wsparcia także w formacie bilateralnym.

Kraje Grupy Wyszehradzkiej i Ukraina z zadowoleniem przyjęły kontynuację Programu Grupy Wyszehradzkiej – Mobilność Służby Cywilnej zainicjowanego w 2014 roku, którego celem jest pomoc w stworzeniu na Ukrainie i w krajach partnerskich nowoczesnego, przejrzystego państwa poprzez dzielenie się wiedzą przez państwa Grupy Wyszehradzkiej.

Państwa Grupy Wyszehradzkiej i Ukraina pozytywnie oceniły inicjatywę V4 Roadshow dedykowaną wsparciu reform na Ukrainie. Zorganizowano dotąd cztery spotkania w ramach tego projektu. Strona polska zorganizowała pierwsze spotkanie poświęcone decentralizacji w Czernichowie w kwietniu 2015 r. W październiku 2015 r. w Czerniowcach odbył się „okrągły stół” nt. edukacji obywatelskiej i społeczeństwa obywatelskiego poprowadzony przez stronę czeską. W lutym 2016 r. we Lwowie strona słowacka przeprowadziła konferencję poświęconą efektywności energetycznej, a w kwietniu 2016 r. strona węgierska zorganizowała w Winnicy wydarzenie poświęcone wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie trwa dyskusja nad możliwością kontynuacji tej inicjatywy.

Swobodne przemieszczanie się pozwala na lepszą wymianę myśli, doświadczeń i idei. Ukraina spełniła wszystkie wymagania niezbędne dla procesu liberalizacji wizowej. Biorąc pod uwagę wiarygodność UE, państwa Grupy Wyszehradzkiej będą wspierać szybkie wdrożenie reżimu bezwizowego między Unią Europejską i Ukrainą.

Państwa Grupy Wyszehradzkiej i Ukraina są zainteresowane rozwojem współpracy  w sektorze energii, w szczególności mając na celu dywersyfikację źródeł energii, integrację rynków energii oraz wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego, ropy i elektryczności. Państwa Grupy Wyszehradzkiej i Ukraina podejmą dalsze działania na rzecz rozbudowy infrastruktury transportowej pozwalającej na połączenie ukraińskiej sieci transportowej z siecią transeuropejską, co będzie sprzyjać wzmocnieniu współpracy gospodarczej partnerów, a w rezultacie doprowadzi do stabilizacji regionu.

- premier.gov.pl
(PR)


Komentarze

Podobne informacje

Minister spraw zagranicznych na spotkaniu Globalnej Koalicji w Waszyngtonie

Minister spraw zagranicznych na spotkaniu Globalnej Koalicji w Waszyngtonie

2017-03-27 15:06:50

Podczas wizyty w Waszyngtonie minister Witold Waszczykowski wziął udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Państw Globalnej Koalicji do Walki z Daesh, a także w spotkaniu tzw. Małej Grupy krajów najbardziej zaangażowanych w działania Koalicji.


Premier Beata Szydło: Deklaracja Rzymska jest pierwszym krokiem do tego, aby odnowić jedność Unii Europejskiej

Premier Beata Szydło: Deklaracja Rzymska jest pierwszym krokiem do tego, aby odnowić jedność Unii Europejskiej

2017-03-27 08:38:26

Dla Polski najważniejsze jest potwierdzenie jedności i woli państw Unii Europejskiej do tego, byśmy razem budowali naszą przyszłość – stwierdziła premier Beata Szydło po podpisaniu Deklaracji Rzymskiej. Jak podkreśliła, priorytety i zapisy, na których zależało Polsce, zostały ujęte w dokumencie. Akt został przyjęty podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich.


Wiceminister Marek Ziółkowski spotkał się z przedstawicielami białoruskich środowisk niezależnych

Wiceminister Marek Ziółkowski spotkał się z przedstawicielami białoruskich środowisk niezależnych

2017-03-23 22:04:07

– Poszanowanie praw człowieka, swoboda wypowiedzi i wolność zgromadzeń stanowią podstawowe wartości, na których Unia Europejska i Polska chce opierać współpracę z Białorusią – powiedział podsekretarz stanu w MSZ Marek Ziółkowski podczas spotkania z przedstawicielami białoruskich środowisk opozycyjnych.


 Minister Witold Waszczykowski z wizytą w Nowym Jorku. To kolejny element kampanii na rzecz polskiej kandydatury do Rady Bezpieczeństwa

Minister Witold Waszczykowski z wizytą w Nowym Jorku. To kolejny element kampanii na rzecz polskiej kandydatury do Rady Bezpieczeństwa

2017-03-22 10:53:21

– Moja wizyta w USA jest kolejnym elementem kampanii na rzecz polskiej kandydatury do Rady Bezpieczeństwa na lata 2018-2019. Wybory odbędą się 2 czerwca, co daje nam dwa miesiące na zdobycie dodatkowych głosów – zaznaczył minister Waszczykowski.


Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za udział w zabójstwie na terenie Niemiec, zatrzymany przez rzeszowskich kryminalnych

Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za udział w zabójstwie na terenie Niemiec, zatrzymany przez rzeszowskich kryminalnych

2017-03-21 20:27:39

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrzymali 33-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna ukrywał się na Podkarpaciu. Jest podejrzany o udział w zabójstwie dwojga obywateli Niemiec.


Kradli w Niemczech samochody - w Polsce je legalizowali - policja polska i niemiecka rozbiły zorganizowaną grupę

Kradli w Niemczech samochody - w Polsce je legalizowali - policja polska i niemiecka rozbiły zorganizowaną grupę

2017-03-21 07:20:56

18 kradzionych w Niemczech samochodów odzyskali w Polsce funkcjonariusze gdańskiego CBŚP. Niemiecka policja (LKA Berlin) zatrzymała w tym czasie 6 Polaków, członków zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się kradzieżami samochodów i ich legalizacją w Polsce. Było to możliwe dzięki powołaniu międzynarodowego zespołu śledczego prokuratur w Berlinie i Gdańsku oraz CBŚP i policji niemieckiej - LKA Berlin. Zatrzymanym zarzuca się co najmniej 45 kradzieży pojazdów o wartości 2 mln euro. Straty spowodowane przez przestępców, strona niemiecka oszacowała na 10 mln euro.


Spotkanie z prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Stanach Zjednoczonych

Spotkanie z prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Stanach Zjednoczonych

2017-03-17 12:58:53

Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda i Sekretarz Stanu Adam Kwiatkowski spotkali się w czwartek z dr Dorotą Andraką, prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Stanach Zjednoczonych.


Drezno: Międzynarodowa współpraca polskiej policji z niemiecką w zakresie kynologii

Drezno: Międzynarodowa współpraca polskiej policji z niemiecką w zakresie kynologii

2017-03-16 09:51:47

W siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Saksonii w Dreźnie w minionym tygodniu odbyło się spotkanie delegacji polskiej Policji z Krajowym Prezydentem Policji Landu Saksonia. W czasie wizyty strona polska m.in. przekazała podziękowania za skierowanie do działań na terenie Polski saksońskich przewodników psów służbowych z psami tropiącymi, szkolonymi wg założeń mantrailingu. Rozmawiano także o przyszłej współpracy ośrodków szkolenia psów służbowych polskiej i saksońskiej Policji.


MSZ w związku z wydarzeniami w Abchazji i Cchinwali/Osetii Południowej

MSZ w związku z wydarzeniami w Abchazji i Cchinwali/Osetii Południowej

2017-03-13 19:36:53

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP stanowczo potępia zamknięcie punktów kontrolnych z Abchazją, przeprowadzenie „wyborów parlamentarnych” na terenie Abchazji oraz zapowiedź „wyborów prezydenckich” i „referendum” w rejonie Cchinwali/Osetii Południowej.


13 najbardziej poszukiwanych przestępców Europy zatrzymanych

13 najbardziej poszukiwanych przestępców Europy zatrzymanych

2017-03-13 19:29:39

Tylko w pierwszych dwóch miesiącach 2017 roku, dzięki współpracy poprzez sieć ENFAST policjantów zajmujących się poszukiwaniem najniebezpieczniejszych przestępców, w ręce stróżów prawa wpadło trzynastu najbardziej poszukiwanych przestępców Europy.